X
De MotoPort website ondersteunt de door jou gebruikte browser niet. Mogelijk gebruik je een oudere versie van een browser. De site zal dan ook niet goed weergegeven worden.

We adviseren je om één van de volgende browsers te downloaden:

Chrome logo
Chrome
Firefox logo
Firefox
Safari logo
Safari
IE logo
IE
21 MOTOPORT VESTIGINGEN
Winkelwagentje Je winkelwagentje is leeg
Gepubliceerd op door

Parkeren, mag dat overal?

 Een motor is reuze gemakkelijk, omdat je overal kunt parkeren. Maar is dat wel zo? Wat mag er wel en wat mag er niet?

Wanneer we het over parkeren hebben, moeten we even duidelijk maken wat we daarmee bedoelen. De wet kent namelijk verschil tussen stoppen, stilstaan en parkeren. Stoppen doe je omdat verkeersomstandigheden of de aanwezigheid van andere weggebruikers het noodzakelijk maken om te stoppen. Dat doe je dus niet vrijwillig. Is het wel vrijwillig, dan noemen we dat stilstaan. Dat kun je kortstondig of voor langere duur doen. We hebben het over ‘stilstaan voor korte tijd’, wanneer je stilstaat om een passagier te laten op- of afstappen of om goederen op te halen of af te geven. Dan moet je bij de motor blijven en niet langer stilstaan dan strikt noodzakelijk. Alle andere vormen van vrijwillig stilstaan noemen we parkeren. Parkeren is dus: je motor op een parkeerplaats neerzetten en daar achterlaten. Wanneer je de motor stilzet en een winkel binnengaat om even snel een boodschap te doen, valt dat dus ook onder parkeren.

Waar parkeren?

moto8077_mag_1_09_311.jpgDe Nederlandse wet stelt dat alles dat niet verboden is, is toegestaan. Je mag dus overal parkeren, tenzij daar een verbod geldt. Algemeen kun je echter stellen dat je moet parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen, zoals parkeerstroken en parkeerplaatsen. Verder moet je in beginsel aan de rechterkant van de rijbaan stilstaan of parkeren. Behalve waar dat verboden is. Dus niet binnen vijf meter van een kruispunt of op een voorrangsweg buiten de bebouwde kom. Links parkeren mag ook. Geldt er wel een parkeerverbod, dan staat daarvoor een verbodsbord. Dan mag je alleen even stilstaan om een passagier op of af te laten stappen of om goederen op te halen of af te geven. Je mag er dus niet blijven staan. Een parkeerverbod geldt alleen voor de kant van de weg waar het bord is geplaatst. Hangt er onder het bord een onderbord met een pijl, dan geldt het verbod alleen in de richting die de pijl aangeeft. In winkelstraten of op smalle wegen zie je soms de cijfers 1-15 of 16-31 onder of op het verbodsbord. Dit betekent dat je daar óf de eerste óf de tweede helft van de maand niet mag parkeren. Ook is er wel eens een heel gebied waar je niet mag parkeren. Dat heet een parkeerverbodzone. Een parkeerverbodzone wordt aangeduid met het witte zonebord met daarin het bord ‘parkeerverbod’. In zo’n gebied mag je alleen parkeren op daarvoor bestemde weggedeelten, zoals een parkeervak, parkeerhaven of parkeerterrein. Parkeren op andere plaatsen, bijvoorbeeld langs de kant van de rijbaan en in de berm, is verboden.

De motor, een apart geval

Nu de vraag: Mag je met een motor overal parkeren waar je met een auto mag parkeren? Daarvoor geldt een belangrijke bepaling. Je mag niet stilstaan op weggedeelten die voor andere weggebruikers zijn bestemd. Dus mag je niet op een voetpad, een trottoir, fietspad of ruiterpad parkeren. Hoewel de meeste motorrijders in de steden op het trottoir parkeren, mag dat dus niet. De bovengenoemde stelling roept ook vragen op over zogenaamde parkeervakken. Ze hebben het formaat van een auto, maar houdt dat in dat ze er ook specifiek voor zijn bedoeld? Als dat zo is, hoort dat met een bord aangegeven te zijn. Met andere woorden, staat er geen bord, dan is een parkeervak gewoon een weggedeelte waar je met een motor mag staan. Staat er een bord bij dat de parkeerplaats is bedoeld voor een andere doelgroep, bijvoorbeeld personenauto’s, invaliden of vrachtwagens en bussen, dan mag alleen de betreffende doelgroep er parkeren.

Parkeerschijf en betaald parkeren

 

moto8077_mag_1_09_310.jpgEr zijn ook zogenaamde ‘blauwe zones’ of ‘parkeerschijfzones’. Deze plaatsen worden aangegeven met het bord ‘parkeerschijfzone’ en zijn voorzien van een blauwe streep. Op die plaatsen geldt de plicht om een parkeerschijf te plaatsen alleen voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Tenzij er daarnaast nog met een bord wordt aangegeven dat de parkeerplaats voor een specifieke doelgroep is bedoeld, mag je er dus gewoon met een (solo-)motor staan en hoef je niet eens een blauwe schijf te gebruiken! Hetzelfde geldt voor betaald parkeren. Gemeenten heffen op die plekken parkeerbelasting. Een parkeerboete is in feite een naheffing van parkeerbelasting. In de gemeentelijke verordeningen staat voor welke doelgroep die belasting geldt en welke doelgroep er dus op die plekken mag parkeren. Dat wordt niet altijd netjes met een bord aangegeven, je moet eigenlijk de gemeentelijke verordeningen van die plaats kennen om te weten of je er een motor neer mag zetten.De praktijk

Natuurlijk is dat laatste onbegonnen werk. In de praktijk zal het ook niet zo’n vaart lopen. Wanneer er geen doelgroepbord staat en je gewoon geld in de parkeermeter stopt, zal het voor de gemeente lastig worden om je te bekeuren. Ze kunnen immers geen naheffing opleggen voor een belasting die je hebt betaald. Maar waarom zou je? In de meeste gemeenten wordt het parkeren op het trottoir gedoogd, mits je de motor zo parkeert dat je geen overlast voor anderen veroorzaakt. En dat is gratis! Er zijn wel enkele uitzonderingen: in Valkenburg en Scheveningen zijn er bijvoorbeeld specifieke motorparkeerplaatsen aangelegd. Dan wordt er wel degelijk opgetreden als je de motor ergens anders parkeert, waar dat wettelijk niet is toegestaan.

 

Untitled1.jpg

Opmerkingen: 0

Alleen geregistreerde gebruikers mogen opmerkingen plaatsen.
Aanmelden en opmerking plaatsen Nu registreren

Facebook Twitter Volg MotoPort