Goede doelen

Bij MotoPort staat het onderwerp “maatschappelijk verantwoord ondernemen” al jaren op de agenda en binnen de mogelijkheden zorgen we ervoor dat elke vestiging van MotoPort hier zijn steentje aan bijdraagt. Binnen de Coöperatie MotoPort Nederland is er dan ook voor gekozen om gezamenlijk een aantal goede doelen te steunen. Als marktleider willen we op deze manier wat terug doen voor de samenleving en doneren jaarlijks een mooie bijdrage aan meerdere goede doelen. Jaarlijks worden goede doelen vastgesteld.