Algemene voorwaarden MotoPort Cadeaukaart

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van de MotoPort Cadeaukaart uitgegeven door MotoPort.

ALGEMEEN

 • De MotoPort Cadeaukaart is geldig tot 2 jaar na uitgifte en niet inwisselbaar voor contanten. De aanschafdatum staat op de factuur of is op te vragen bij een vestiging van MotoPort.
 • Resterend saldo dat overblijft na een aankoop zal op de kaart blijven staan totdat dit saldo op is of totdat de geldigheid van de MotoPort Cadeaukaart is verstreken
 • De MotoPort Cadeaukaart is te besteden bij de vestigingen van MotoPort èn in de webshop op MotoPort.nl
 • Het saldo van de MotoPort Cadeaukaart is op te vragen in een vestiging van MotoPort en via de Saldocheckpagina
 • MotoPort Cadeaukaarten worden beschikbaar gesteld door MotoPort Nederland, De Amert 704, 5462 GH te Veghel
 • Een MotoPort Cadeaukaart kan worden aangeschaft met een minimum op te waarderen bedrag van € 10,- tot een maximum van € 500,-
 • De MotoPort Cadeaukaart is alleen te koop in vestiging van MotoPort en via de webshop op motoport.nl
 • Aangeschafte MotoPort Cadeaukaarten kunnen niet worden geruild of retour worden gebracht, noch wordt er geld op teruggegeven

VERLIES EN/OF DIEFSTAL

 • Verlies en/of diefstal is voor rekening van de kaarthouder. Het bedrag op de MotoPort Cadeaukaart wordt bij verlies, diefstal of het verstrijken van de vervaldatum in geen enkel geval geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

SALDO EN INWISSELBAARHEID

 • De MotoPort Cadeaukaart kan in één of in meerdere keren worden besteed tot het bedrag op de cadeaukaart is opgemaakt. Als bij de eerste aankoop met de cadeaukaart niet het volledige bedrag wordt opgemaakt, dan blijft het resterende saldo beschikbaar voor een volgende aankoop, dit totdat het saldo op de cadeaukaart volledig is opgemaakt of totdat de geldigheid van de MotoPort Cadeaukaart is verstreken
 • Indien de MotoPort Cadeaukaart niet voldoende saldo bevat voor de aankoop, kan het resterende bedrag worden aangevuld met een wettig betaalmiddel
 • Indien het aankoopbedrag lager is dan het saldo van de MotoPort Cadeaukaart blijft het resterende saldo op de MotoPort Cadeaukaart staan. Er wordt in dit geval geen wisselgeld teruggegeven voor het resterende bedrag op de MotoPort Cadeaukaart
 • Een MotoPort Cadeaukaart is niet opnieuw op te waarderen
 • MotoPort Cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld
 • Het is niet mogelijk om het saldo van een MotoPort Cadeaukaart over te zetten naar een andere MotoPort Cadeaukaart
 • Het saldo op de MotoPort Cadeaukaart is te controleren in een MotoPort vestiging en/of via de Saldocheckpagina
 • De MotoPort Cadeaukaart is niet met terugwerkende kracht geldig op reeds volledig betaalde aankopen of diensten
 • Een kopie of foto van de MotoPort Cadeaukaart is niet geldig en wordt niet geaccepteerd als betaalmiddel
 • Artikelen gekocht met een MotoPort Cadeaukaart kunnen volgens de standaard voorwaarden van ruilen en retourneren worden teruggebracht naar de winkel of retour gestuurd worden naar het retouradres van de webshop indien daar de aankoop gebeurd is. Het retourbedrag zal worden teruggestort op een nieuwe MotoPort Cadeaukaart. Het is niet mogelijk om het bedrag contant of teruggestort retour te krijgen
 • Als je een product retour hebt gestuurd dat betaald is met een cadeaubon, dan zul je het retourbedrag in de vorm van een cadeaubon ontvangen
 • Bij vermoedens van misbruik behoudt MotoPort zich het recht voor om de MotoPort Cadeaukaart te blokkeren dan wel het openstaande saldo te deactiveren.

OVERIGE

 • Ten aanzien van de MotoPort Cadeaukaart zijn aanvullend de Algemene Voorwaarden van MotoPort van toepassing. Voor zover de Algemene Voorwaarden van MotoPort conflicteren met de MotoPort Cadeaukaart voorwaarden, hebben de Voorwaarden van de MotoPort Cadeaukaart voorrang.