Verhuur voorwaarden

 

Verzekering

Alle motoren zijn WA+Casco verzekerd. Het eigen risico per gebeurtenis in alle klassen is € 750,- en is niet afkoopbaar. De borg welke dient te worden voldaan bij afhalen bedraagt: € 300,- Dit geldt voor alle motoren. De borg is te voldoen d.m.v. VISA of MASTER creditcard, of Pinpas. (contante borgbetaling is niet mogelijk)

Huurperiode

De minimale huurperiode is een huurdag. Een dag is van 's morgens 09.00 uur tot 17.30 uur. Dagverhuur is alleen mogelijk van dinsdag tot en met vrijdag. Een weekend is zaterdagmorgen 09.00 uur tot dinsdag 08:30. Een week is 7 aaneengesloten dagen. Afhalen en terugbrengen in overleg! Indien de gewenste motorfiets door defecten of overboeking niet ter beschikking is voor verhuur, is de verhuurder vrij een vervangende motorfiets aan te bieden. Naast de motor kunt u tevens een motorhelm, een motorjas en een paar handschoenen huren.

Afhalen

Bij het afhalen dient de borg te zijn voldaan. Dubbele legitimatie (rijbewijs+paspoort) is verplicht bij het afhalen. Alle motoren zijn voorzien van een goedgekeurd slot (type ART4). De motorfietsen worden met een volle tank benzine afgeleverd en kunnen uitsluitend tijdens de openingstijden worden opgehaald en teruggebracht.

Terugbrengen

De motor dient afgetankt te worden teruggebracht. De huurder/bestuurder dient de motor uiterlijk op de hiervoor aangegeven tijden terug te brengen.

Huurder/ bestuurder

De huurder/ bestuurder dient minimaal 20 jaar en in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. Alleen de in de huurovereenkomst genoemde huurder is gerechtigd de motorfiets te besturen.

Stalling

De huurder/bestuurder is verplicht de motor tussen s'avonds 23:00 uur en s'morgens 07:00 uur te stallen in een niet publiekelijke en afgesloten ruimte m.u.v. overnachtingen welke niet op het huidige thuis adres plaats vinden. Ten tijden van stalling moet de motor voorzien worden van het bijgeleverde slot. indien de huurder/bestuurder hierin verzuimd zal bij diefstal de complete schade op de huurder worden verhaald.

Service en hulpverlening

Op verhuur van motorfietsen zijn de standaardbepalingen verhuur van de Bovag van toepassing. Deze zijn ter inzage beschikbaar. De motorfietsen verkeren in prima staat, zijn uiterst betrouwbaar en representatief. Bij gebruik in het buitenland dient de huurder/bestuurder in het bezit te zijn van een internationale reisverzekering.

Privacy Policy

Bij het afhalen maken wij een scan van uw legitimatiebewijs. Na digitalisering van uw document vindt een echtheidscontrole plaats, uw BSN nummer wordt afgeschermd en niet opgeslagen, uw afbeeldingen en gegevens worden versleuteld en gescheiden opgeslagen middels gecertificeerde informatiebeveiliging ISO27001. Inzage in uw complete dossier uitsluitend mogelijk in geval van: verduistering, diefstal, schade, fraude, wanbetaling, op verzoek van opsporende instanties en de verzekeringsmaatschappij.

Elena

Bij het afhalen wordt elke huurder geverifieerd in Elena. Elena is een landelijk waarschuwingssysteem waarin alle Bovag aangesloten verhuur bedrijven elkaar informeren over klanten die zich eerder niet aan een huurcontract hebben gehouden. Het registeren van personen/bedrijven wordt uitgevoerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij een positieve Elena registratie zullen wij de gereserveerde motor/scooter niet aan u overhandigen en de gemaakte reserveringen/afspraken ongedaan maken.

 

Reserveer Online