vanaf 1 januari 2023

Helm verplicht

Het dragen van een helm is vanaf 1 januari 2023 verplicht voor snorfietsers en hun bijrijders.

Hoe zien de regels er precies uit?

1. Wat is een snorfiets?
Een snorfiets is te herkennen aan de blauwe kentekenplaat. Op een snorfiets mag je maximaal 25 km/uur rijden. Snorfietsers rijden op het (brom)fietspad of op de rijbaan als deze ontbreekt. Dat blijft ook zo na 1 januari 2023. Een uitzondering geldt voor Amsterdam en Utrecht waar snorfietsers op de rijbaan rijden. Hier geldt al een helmplicht.

2. Waarom een helmplicht?
Per jaar vallen er tussen de 30 en 40 verkeersslachtoffers onder snor- en bromfietsers. Om het aantal dodelijke slachtoffers en (ernstige) gewonden onder snor- en bromfietsers terug te dringen, wordt de helmplicht per 1 januari 2023 ingevoerd.

3. Waar moet de helm aan voldoen?
Niet iedere helm biedt de juiste bescherming. Daarom zijn er eisen aan de helmen voor snorfietsers.
Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4.

4. Voor wie geldt de helmplicht?
De helmplicht voor snorfietsers geldt voor bestuurders, maar ook voor eventuele bijrijders. Voor bromfietsers was het dragen van een helm al verplicht.

5. Hoe hoog is de boete bij het niet dragen van een helm?
De boete voor het niet dragen van een (juiste) helm op een snorfiets is €100 plus €9 administratiekosten.


Bron: Veilig Verkeer Nederland